Ledige mangler mening i aktiveringen

Det er meget vigtigt for menneskets psykiske sundhed at skabe mening i sin hverdag og i sine gøremål. Hvis man kan se en mening med de ting, man skal, så bliver det nemmere at opretholde trivsel og klare store belastninger.

Viktor Frankl skaber mening i koncentrationslejren

Professor i neurologi og psykiatri Viktor Frankl var jøde og blev sendt i koncentrationslejr, og det er jo en forfærdelig situation. Han var vidne til, at mange af de mennesker i lejren blev gassede eller døde af andre årsager, samt at der var stor mistrivsel og frustrationer blandt fangerne. Han var selv frustreret og mistrivedes, og denne tilstand anvendte han til at finde ud af, hvad han kunne gøre, for at holde tilstanden som fange ud, samt for at se en mening med at kæmpe for livet, selvom ingen vidste, om han ville komme ud en dag.

I koncentrationslejren gemte han manuskriptet til en bog, som han havde skrevet inden, han blev fanget. Frankl havde et brændende ønske om at komme til at udgive denne bog, og det gav ham mening til at overleve sit fangenskab. Viktor Frankl fandt frem til, at han kunne tage sine medfanger i terapi, han var inspireret til at hjælpe medfangerne til at finde meningen, og dermed kunne han hjælpe både dem og sig selv til at klare opholdet. Frankl har udviklet logoterapi. Logos betyder mening, så det er en terapiform, hvor man finder meningen med det liv, man er i. Frankl overlevede, blev fri og fik udgivet sin bog.

Hvad giver mening i aktivering?

De ledige er også i en situation, hvor de ofte ikke ønsker at være, og dermed heller ikke ser meningen i, at de er eller skal være. Mange er nyuddannede og har blod på tanden i forhold til at komme på arbejdsmarkedet og anvende sig selv og deres kompetencer. Andre er uden for arbejdsmarkedet på grund af fyring, eller fordi de har valgt at sige op af mange forskellige årsager. Men fælles er, at de ofte ikke kan se meningen i mange af de ting, de som ledige skal gøre ifølge lovgivningen. Noget kan man vænne sig til, fordi det i virkeligheden ikke fylder meget – som at melde sig ledig på nettet én gang om ugen. Mens andet, som for eksempel aktiveringskurser, fylder langt mere tidsmæssigt.

Når aktiveringen fylder så meget i den lediges tid hver uge, så er det også vigtigt, at indholdet giver mening for den enkelte ledige. Og hvordan kan det så komme til det? Giver det mening, at lave holdundervisning for personer med vidt forskellige faglige baggrunde? Det giver nok mere mening at sætte akademikere sammen, end at sætte akademikere og ufaglærte sammen, men samtidig så skal man også undervise på et niveau, der passer til et højt abstraktionsniveau. Men også her er der for eksempel stor forskel på, om man er humanist eller naturvidenskabelig.

Hvis man skal få noget ud af aktiveringen, så må anden aktørerne på det enkelte kursus spørge de ledige, hvad det er, de har brug for og så følge det. Det hjælper ikke, at de ledige giver udtryk for, at de har brug for, at man arbejder sammen i grupper med mulighed for individuel sparring, og underviseren så siger, at i følge planen skal de ledige arbejde individuelt i den sidste uge. Individuelt kan man jo arbejde derhjemme. Det er på aktiveringen, at man møder et nyt netværk, som kan give inspiration og sparring, og hvorfor så ikke udnytte det? Er det en form for kontrol, så man ved, at de ledige skriver ansøgninger? Men ansøgninger kan skrives derhjemme, og det giver langt mere mening at anvende de mennesker, som man nu engang er sammen med.

Aktivering skaber frustration

Når underviseren siger, at omkring 75 % af nye ansættelser sker gennem netværk, så er det jo nu, at de ledige skal lære, hvordan de anvender deres netværk, eller opbygger et netværk i stedet for at lære at skrive endnu en ansøgning til et opslået job. Overfladisk undervisning, der er rettet til alle, rammer ingen. Det giver frustration hos nogle ledige, idet det ikke giver mening i den enkeltes jobsøgning. Og for flere er det spild af tid, der tager tiden fra den jobsøgning, man ellers ville have gjort. For flere begynder jobsøgning først reelt, når de kommer hjem fra aktiveringen. Det betyder, at der pludselig er langt mindre tid til at søge jobs, og dermed bliver ansøgningen begrænset og værre end i den periode, hvor man ikke var aktiveret. Men der er bestemt også ledige, der har svært ved at sidde derhjemme og tage sig sammen, og dermed bliver de mere aktive under aktiveringen. Og så er det jo en god ting at skulle af sted på aktiveringskursus, hvor de skal skrive ansøgninger. Der er jo trods alt stadig nogen, der får jobs gennem opslåede jobannoncer.

Hvad ville give dig mening som ledig?

Det sociale aspekt

Nogle af de bedste dage, jeg selv har haft på aktiveringskurset var, når vores grupper talte om andet, end det, vi var sat til. Fordi det tog udgangspunkt i vores behov for, hvordan vi håndterede vores ledighed, hvilke udfordringer vi havde, og hvad de andre i gruppen kunne bidrage med. Samt den dag jeg flækkede sammen af grin i et par minutter, fordi vi bare lavede sjov. Den oplevelse af at få frigivet en masse lykkehormoner og få tømt restluften ud af lungerne med plads til ny frisk luft, var fuldstændig fantastisk og opløftende. Og det sociale må da også være en del af et sådant kursus. De fleste ledige sidder alene hjemme størstedelen af dagen, og det er ikke altid et optimalt psykisk arbejdsmiljø for alle at sidde så meget alene.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *