Foredrag/Workshops

Som facilitator af det frivillige netværk Ledige med Drive på INSP i Roskilde kommer jeg i kontakt med mange ledige. Aktiviteterne i netværket bliver tilpasset deltagernes behov og ændrer sig over tid. Dog er der emner som dukker op igen og igen, og et af dem er det pres, man lever under som ledig. Et pres som kan føre til stress. For at forebygge at dette sker inviterer jeg mindst to gange om året Helle Alsted på besøg til at holde foredrag for netværket. Det er et populært og velbesøgt foredrag, som jeg hver gang får positiv feedback på efterfølgende.

Der er tre primære grunde til, at Helles foredrag om forebyggelse af stress under ledighed er populære: Helle udviser stor menneskelig forståelse for folks situation som ledig, Helle har solidt fagligt fundament og sidst men ikke mindst er de input og redskaber Helle kommer med meget anvendeligt i de lediges dagligdag.

Jeg glæder mig hver gang Helle skal komme, fordi jeg ved, at hun leverer kvalitet og relevans i øjenhøjde for folk som har god brug for hendes hands on værktøjer.

Sascha Faxe, udviklingsmedarbejder

”Helles oplæg i HK var meget autentisk og tilhørerne følte sig set. Man fik noget med hjem i form af mange gode konkrete råd til, hvordan man takler stress i en ledighedssituation. Godt og brugbart, når man er i en ledighedssituation.”

Gitte Ryom, HK Roskilde

Med sin rolige fremtoning og professionelle tilgang vandt hun hurtigt deltagernes tillid, hvilket medførte en åben og god dialog igennem hele oplægget. Vores medlemmer var meget begejstrede for arrangementet.

Tine Steendorph, Odense Lærerforening

”Vi har oplevet Helle som en engageret og spændende underviser, som vores kursister har fået meget relevant viden fra.

Helle delte ud af denne viden, og gav kursisterne et vigtigt værktøj til fremover at undgå de værste faldgruber, man kan komme i som ledig.

Hendes undervisning var en ”øjen-åbner” for mange af kursisterne, og i deres evaluering af hendes undervisning, kan læses mange positive tilkendegivelser.

Kursisterne udtalte bl.a. følgende i deres evaluering:

  • Helles undervisning i stress var fantastisk givende
  • Helle Alsted var god til at fortælle om stress
  • Helle Alsted var meget dygtig, men jeg kunne godt bruge mere tid.
  • Jeg har lært meget, stor tak til Helle Alsted
  • Meget tilfreds med Helle Alsted
  • Stressemnet er rigtig interessant og særdeles relevant.                                                             Kursusleder Karin Andersen, SOSU Nykøbing Falster

 

“Det var en fornøjelse at høre dit oplæg, som passede meget fint ind i
vores intentioner om et kursus med fokus på livsstil, livskvalitet og
livsglæde”                                                                                                                                    Helle Neergaard, Hjerteforeningen, Allerød Lokalkomite

“Helle havde en spændende måde at fremlægge sine teorier på. Vi fik
rigtig snakket til frokosten. Jeg fik nye ord på sådan et forløb, da
jeg selv har været det hele igennem.”

“Vi lærte meget om det emne.”

“Rigtig godt. Meget spændende. Gav mig nogle gode redskaber.”

“Fik nogle input, som jeg håber at kunne få gavn af.”

“Spændende at høre, især om understress.”

“Helle gav et fint og godt indlæg. Der blev rørt ved en masse problemer, og
anvist stress-bekæmpelsesmetoder. Særdeles sød og tiltalende
foredragsholder med styr på tingene. ”                                                                                              Sagt af kursisterne på Hjerteforeningens kursus

“En inspirerende aften, med brugbare praktiske øvelser. Helle har en dyb forståelse for de lediges hverdag, og hun formår at give deltagerne håb og redskaber til at få en god tid som ledig.” Signe Marie Tolstrup Christensen, Aktivgruppen i Ergoterapeutforeningen Region Syd

“Helle Alsted har holdt foredrag på et meget velbesøgt medlemsmøde for ledige ergoterapeuter. Helle har på stille og rolig måde formidlet vigtige pointer om ledighedsstress og metoder til at undgå det.” Anna-Marie Laustsen, Ergoterapeutforeningen, Region Syd