Understress

Er du ledig, mangler energi og synes, at hverdagene er svære at komme igennem?
Så har du måske understress.

Understress kommer, når en person ikke oplever overensstemmelse mellem de ressourcer, han har, og de ressourcer, som han anvender eller de krav, der bliver stillet til ham.

Understress blev først omtalt i forhold til mennesker, der arbejdede ved et samlebånd på det tidspunkt, hvor deres fysiske opgaver blev overtaget af maskiner. Hos de arbejdssøgende kommer understress af, at de ikke har et arbejde at stå op til, og derved anvender de ikke deres ressourcer i deres hverdag.

Hjernen går på standby, og når den er så langt nede i gear, kan selv det at skrive en jobansøgning, til et arbejde man gerne vil have, virke uoverskueligt, også fordi koncentrationsevnen ofte er svækket.

Når den arbejdssøgende for eksempel skal skrive en jobansøgning, har hjernen enten svært ved at komme op i omdrejninger eller også kommer den for meget i omdrejninger, og dermed oplever den arbejdssøgende pludselig overstress i stedet.

Du kan læse meget mere om understress, og hvad du kan gøre ved det i denne artikel (Åbner i nyt vindue som i pdf-format).