Mentor for ledige

Mit fokus er at:

  • Skabe trivsel, så de ledige bliver arbejdsparate og attraktive for en arbejdsplads
  • · Mindske mængden af stress. Mere end hver anden ledig har stresssymptomer i alvorlig grad
  • Den ledige skal blive hurtigt klar til at komme i arbejde

Jeg anvender mine erfaringer og uddannelser (som lærer og cand. pæd. pæd. psyk) i arbejdet med sårbare og udfordrede mennesker til at klæde de ledige på til at tage imod de andre tilbud hos anden aktør, jobcenter, a-kasse.

Jeg er vant til at håndtere personer i krise med psykiske udfordringer og barrierer, samt mennesker, der har mistet motivationen. Jeg arbejder med personer med meget forskellige faglige baggrunde.

Individuelle samtaler og forløb

Jeg giver personlig hjælp til selvhjælp, ved at anvende mine evner til at være nærværende og lyttende, hvorved jeg hurtigt kan sætte mig ind i andres problemstillinger. Jeg er anerkendende og motiverende, og derigennem kommer personerne hurtigere til målet.

Der er fokus på fremskridt, og derfor mødes dårlige undskyldninger med udfordringer og fokus på motivation.

Som vejleder og rådgiver er jeg undersøgende og fokuseret på, hvordan individet kan hjælpes videre ad den kortest mulige vej.

Undervisning og workshops

Jeg underviser og afholder workshops i forskellige emner, som mange mennesker kan have gavn af at lære; fx stresshåndtering; proaktivitet; målsætning og gennemførelse af mål; introverthed og ekstroverthed socialt og arbejdsmæssigt; udvikling gennem relationer; meningsskabelse i hverdagen – Alle sammen emner, der gør, at de ledige bliver klædt på og fit for fight til jobsøgningens udfordringer.

Som underviser er jeg vidende, velforberedt og inddragende.