Bøger til ledige

“Bliv mentalt stærk som ledig”

Målgruppe

Bogen er skrevet til alle de ledige, der har udfordringer med deres trivsel i en udfordrende periode i deres liv. Den er til alle dem, der er blevet fyrede eller er færdige med deres studie og endnu ikke er kommet i arbejde. Forebyggelse af mistrivsel, manglende motivation, ensomhed, ledighedsstress og dårlig søvn er bedre end helbredelse.

Der er et kapitel i bogen, der er henvend til partnerne til de ledige, der oplever ledighedsstress.

Og derudover kan den også anvendes af personer, der arbejder med ledige, og så gerne vil have viden om, hvordan der kan tages hånd om de mentale udfordringer, der ofte stå i vejen for at hjælpe de ledige i arbejde.

Det får du

Du får konkret viden om, hvilke områder af dit liv, du kan sætte ind på, så du bliver den bedste udgave af sig selv. Der er forslag til, hvad du kan gøre, og derudover er der arbejdsspørgsmål, der gerne skulle være medvirkende til, at du få skabt en ændring i dit liv, der hvor der er behov for det.

Du vil også blive mødt af en forståelse for, at det ikke altid er lige nemt at være ledig. Du får en fornemmelse af, at du ikke er den eneste, der har det sådan i deres ledighed. Og du får en oplevelse af, at der er noget at gøre, så du kan få det bedre i din ledighedsperiode.
Derudover får du også et kapitel, du kan lade din partner læse, så han eller hun bedre kan hjælpe dig og jeres samliv i en periode med ledighedsstress.

Her kan du købe bogen

Bogen kan købes via webshoppen hos de to fantastiske iværksættere i Gaverummet

Ledig uden stress

-Sådan skaber du trivsel som ledig

(Forord af dr.med. Bo Netterstrøm)

Jeg har skrevet den første bog, der specifikt handler om stress blandt ledige.

I bogen kan du få inspiration og konkrete værktøjer til at skabe mening og trivsel i din ledighedsperiode, så du undgår at gå ned med flaget og komme længere væk fra arbejdsmarkedet.

Målgruppe

Bogen henvender sig til alle, der er er ledige af den ene eller den anden grund. Det kan være nyuddannede, fyrede eller personer, der selv har sagt op.

Men alle, der på den ene eller anden måde arbejder professionelt med ledige, kan også få indsigt i og forståelse for, hvilke oversete barrierer der kan være for, at den ledige kommer i arbejde.

Det får du

Værktøjerne i bogen kan både bruges til at håndtere understress og jobsøgningsstress, men kan også bruges i forhold til at forebygge stress i en kommende ledighedsperiode. Derudover vil du som ledig også blive mere bevidst om det, du oplever i din hverdag.

Endelig vil du blive mødt med en forståelse for og anerkendelse af din situation på en måde, som du ofte ikke oplever det fra sagsbehandlere, anden aktører, a-kasser, andre personer i arbejde, samt din omgangskreds generelt.

Det er vigtigt, at du tager ledighedsstress alvorligt

Vidste du fx, at

  • 56 % af de ledige er meget eller noget stressede. (Erhvervsbladet 9. juli 2007)
  • Risikoen for at lide af en svær depression er over 10 gange så stor, hvis man står uden for arbejdsmarkedet i længere tid. (Ugebrevet A4, 31. august 2009, nr. 28.)
  • 82,6 % af IAK’s medlemmer mener, at ledighedsstress er et tabu. (Karina Weitner i P1s “Den sociale udfordring”, maj 2010.)

Her kan du købe bogen

Du kan købe bogen til 200 kr. ved at henvende dig til mig på helle@hellealsted.dk

Gratis appetitvækker

Er du nysgerrig efter at vide mere? Så kan du her helt gratis downloade bogens indholdsfortegnelse, forord og indledning.