Hjælper selvhjælpsbøger?

Det er et spørgsmål, som jeg er blevet spurgt om flere gange, efter at jeg har skrevet en bog om ledighedsstress. Som på så mange andre spørgsmål her i livet, er der ikke et entydigt svar på dette spørgsmål. Jeg vil gerne komme med et uddybende svar.

Samtidig er der spørgsmålet om, hvordan det er, de ledige bliver hjulpet med deres problemer med jobsøgningsstress og understress. Er det nok at komme til et foredrag/en workshop og købe en bog? Jeg blev ved mit seneste foredrag stillet mange spørgsmål fra enkeltpersoner om, hvorvidt de havde understress eller jobsøgningsstress, og om de skulle gøre sådan eller sådan i deres nuværende situation. Så jeg oplever, at der er et stort behov for hjælp til de personlige udfordringer, der er ledighedsperioden.

Selvhjælpsbogen som hjælp

Det er meget forskelligt fra person til person, hvorvidt man vil få noget ud af at læse en selvhjælpsbog – og i dette tilfælde en bog om understress og jobsøgningsstress. Jeg får henvendelser fra personer, der har haft stor gavn af bogen. De har fundet ud af, hvorfor de har det, som de har det under deres ledighed, og de har kunnet anvende de konkrete redskaber fra bogen til at få det bedre. Der er endda også nogle, der skriver, at de er kommet i arbejde, fordi de har arbejdet med sig selv og fået det bedre. Så på den ene side: ”Ja, selvhjælpsbøger hjælper”.

På den anden side vil jeg sige ”nej” til spørgsmålet. Der findes personer, der ikke vil få gavn af selvhjælpsbøger. Er man meget stresset og tæt på et kollaps, vil ens stresstilstand være meget alvorlig og her er der brug for krisehjælp, samt brug for én, der kan hjælpe med at skabe det fornødne overblik over ens situation og give professionel og direkte rådgivning til, hvordan man får det bedre. Hvis man får en selvhjælpsbog på det tidspunkt, vil man ofte ikke kunne overskue eller være i stand til at læse den, og slet ikke være i stand til at omsætte dens redskaber til praksis. Er man understresset kan det også være svært at overkomme at læse en bog, samt at gøre noget ved sin situation, hvis man får læst bogen.

Og grundlæggende er der forskel på, hvor nemt man har ved at lave ændringer i sit liv ud fra noget, som man enten får at vide eller læser i en bog. Der er også forskel på, hvor nemt man har ved at se, hvad det er, der er med til at stresse én eller gøre én understresset.

Hjælper foredrag og undervisning?

Her er det igen ikke et entydigt svar, og det er sådan set af de samme grunde som der er til, hvorfor/hvorfor ikke en selvhjælpsbog hjælper. Men en forskel på en bog og en undervisningssituation er, at det er muligt at interagere med underviseren, og dermed få en lille smule personlig vejledning. Men igen hvis der er bestilt et 1 times foredrag, er der ikke den store mulighed for personlig sparring, og dermed vil foredraget mere være en øjenåbner for, at der er risiko for ledighedsstress, samt man kan få en fornemmelse af, om man er i trivsel eller er jobsøgnings- eller understresset. Men samtidig kan det være meget svært for den enkelte ledige at sidde og se på en symptomliste og gennemskue, om det er det ene eller det andet, og om hvor udtalt det er. Man kan bare se, hvor svært det kan være for nogle læger at kende forskel på, om det er stress eller depression, som patienten oplever. Så hvordan skulle den enkelte ledige finde ud af det ud fra et foredrag?

Og hvad man så gør derfra, kan jeg jo kun håbe på bliver at få den fornødne hjælp, så man kan få det godt som ledig. Alle fortjener et liv med trivsel, uanset om man er i arbejde eller ej. Og der er ingen grund til at satse på og vente på, at man begynder at trives, når man en dag får et arbejde. Hvorfor ikke have det godt, mens man venter på den dag?!

Konklusionen

Konklusionen er derfor, at hvis man står over for at blive ledig, lige er blevet ledig, fortsat har det godt som ledig, eller kun har begyndende symptomer mener jeg, at man kan hente inspiration i min bog til at tackle sin situation og til at undgå at blive jobsøgningsstresset eller understresset af at være ledig. Og samtidig vil man også kunne hente en del inspiration i mine blogs på hjemmesiden www.LedigUdenStress.dk, hvor jeg kommer med nogle flere råd end dem, der står i min bog. Arbejder du med ledige, kan du også række dem en hjælpende hånd ved at bestille en undervisningsgang – og allerbedst en workshop. Men i sidste ende, hvis en person er alvorligt jobsøgningsstresset eller understresset, så skal der individuel vejledning til af en uddannet stressrådgiver. Og det er desværre stadigvæk den ledige selv, der skal opsøge og betale for denne hjælp. Men jeg kæmper for, at det ikke længere vil være den enkelte lediges ansvar at få den rette hjælp, og at systemet træder til, når jobsøgninger trækker for mange tænder hos de ledige.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *